Manfakwak   Stichting Manfakwak 

 

Financieel jaarverslag Stichting Manfakwak 2013

Rabobank rekeningnummer(IBAN): NL81RABO0361278977

Inkomsten
Uitgaven
Saldo 01-01-2013
€ 4.628,41
Studenten
€ 6.189,73
Donateurs
€ 2.459,86
Naar ING
€ 1.000,00
PKN Eibergen
€ 674,80
Polikliniek
€ 398,80
Diaconie Steggerda
€ 1.000,00
Onk. Bank W.U.
€ 683,43
Van de spaarrek.
€ 5.000,00
Saldo per 31/12/13
€ 5.491,11

Totaal
€ 13.763,07
Totaal
€ 13.763,07

Sparen:saldo 31-12-2012
€ 35.766,39
Van de spaarrek. Naar lopende rek.
-
€ 5.000,00
Rente over het jaar 2013
+
€ 569,09
saldo 31-12-2013
€ 31.335,48

ING Rekeningnummer(IBAN): NL68INGB0002382765

Inkomsten
Uitgaven
Saldo 01-01-2013
€ 1.214,38
Internet+ tel.
€ 2.041,00
Van de bank voor ING
€ 1.000,00
Studenten
€ 947,00
Donateurs + giften
€ 1.182,36
Reiskosten
€ 250,00
Eigen activiteit (pasar)
€ 695,00
Aankoop spullen
€ 150,00
Kvk
€ 24,08
Saldo per 31/12/13
€ 679,66

Totaal
€ 4.091,74
Totaal
€ 4.091,74

Steggerda, 12-04-2014

Penningmeester: D.B.J. Ondowafo Secretaris/Penningmeester
N. Wambrauw-Urbinas