Manfakwak   Stichting Manfakwak 

 

Overheid bouwt drie dokterswoningen in Sopen

Na de opening in 2004 heeft de polikliniek in Sopen van Stichting Manfakwak een jaar volop gedraaid. Mensen uit de omliggende dorpen hoefden niet langer meer een dure reis te maken naar de stad om naar de dokter te gaan. Dokter Bane en dokter Kapisa en hun team hebben veel patiënten kunnen helpen.
Toch kwamen de activiteiten van de polikliniek na een jaar stil te liggen. De voornaamste oorzaak was het overlijden van projectleider Koerni in Biak. Daarnaast ontstonden andere problemen. Het vrijwillige doktersteam vond het te duur worden om telkens naar Sopen af te reizen en ze wilden alleen nog maar komen werken tegen een maandvergoeding van €100,- . Daarbij kwam dat de steun vanuit Manfakwak Nederland politiek gevoelig lag. De Indonesische overheid was wantrouwend en wilde dat het geld vanuit Nederland naar de plaatselijke GGD gestuurd zou worden in plaats van naar de polikliniek zelf. Dit meningsverschil met de overheid zorgde voor vertraging van het ondertekenen van de intentieverklaring.
Het was lastig om een geschikte opvolger van Dhr. Koerni te vinden. Maar met het aantreden van de nieuwe projectleiders Meokbun en Koibur kwam een doorstart in zicht. Na lang onderhandelen met de plaatselijk overheid hebben zij een nieuwe basis gevonden om samen te werken met de lokale overheid waar nu bovendien een Papoea aan het hoofd staat.
De dagelijkse leiding van de polikliniek is nu in handen van de gezondheidsdienst. Manfakwak heeft een adviserende rol en controleert de uitvoering van het beleid. Manfakwak betaald 40% van de totale kosten en de rest wordt aangevuld door de overheid. Dankzij het nieuwe samenwerkingsverband wordt het doktersteam sinds kort betaald waarmee de continuïteit van de polikliniek grotendeels weer is veilig gesteld. Dit naar tevredenheid van alle betrokken partijen en de bevolking van Sopen. Voor het medisch team worden momenteel drie woningen gebouwd, zodat zij in het dorp kunnen gaan wonen. Men is begonnen met drie spreekuren per week en vanaf april kunnen de patiënten uit Sopen en omgeving weer dagelijks terecht bij de polikliniek.


dokterswoning in aanbouw

Voor de laatste stand van zaken (december 2012) met betrekking tot de polikliniek in Sopen: lees het verslag van de directeur van Stichting Manfakwak Papua, de heer N. Meokbun